Clàusula de presa de dades

** LADIOSA SABADELL, S.L., garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb la L.O. 15/1999, queda vostè. Informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats, i al tractament automatitzat dels mateixos per LADIOSA SABADELL, S.L., amb finalitats estadístiques i de comunicació relacionats amb l´activitat de l’empresa, incloent les comunicacions comercials electròniques a l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació.

Igualment, d’acord amb la legislació vigent, li comuniquem que el subministrament de les seves dades és voluntari.
Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició posant-se en contacte per escrit i / o E-MAIL amb LADIOSA SABADELL, S.L. [CARRER DE BOCACIO, 55 – 08205 SABADELL (Barcelona) / info@ladiosasabadell.com].

X